Regulamin konkursu COSPLAY

Dostępny jest już regulamin konkursu Cosplay, który odbędzie się na Asuconie 2017.

Regulamin jest równie dostępny do ściągnięcia w formie pdf.

 

1. Zgłoszenia do konkursu COSPLAY są przyjmowane od 29.07.2017r. Do 27.08.2017r.

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Asucon XVI (z zarezerwowanym i opłaconym biletem), który wyśle w terminie mail zgłoszeniowy i spełni pozostałe punkty zawarte w regulaminie.

3. W mailu zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko, nick, nr telefonu, imię postaci, nazwa serii

4. W konkursie można zgłaszać stroje prezentowane już wcześniej.

5. Do 5 dni od wysłania zgłoszenia należy spodziewać się maila z potwierdzeniem zgłoszenia. Po otrzymaniu potwierdzenia, wiadomością zwrotną należy odesłać podkład dźwiękowy do prezentacji, od 2 do 5 zdjęć referencyjnych stroju, zapowiedź dla konferansjera, opis prezentacji, prośby dotyczące występu i niezbędnej pomocy (najpóźniej do 27.08.2017r.)

6. W przypadku nie otrzymania maila potwierdzającego po upłynięciu 5 dni uczestnik może poprosić o potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową na adres cosplayasuconxvi@gmail.com

7. Czas na prezentację sceniczną na jedną osobę wynosi do 1:30 min, w przypadku grup czas ten wydłuża się do 5:00 min. Jeśli potrzebny będzie dłuższy czas należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem konkursu pod adresem e-mail cosplayasuconxvi@gmail.com

8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategoriach: „najlepszy strój”, „najlepsza prezentacja solowa”, „najlepsza prezentacja grupowa” i „najlepsze wykonanie techniczne”

9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po zakończeniu prezentacji scenicznych i naradzie jury.

10. W razie rezygnacji z konkursu uprasza się o wysłanie informacji drogą mailową na adres cosplayasuconxvi@gmail.com

11. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia całego występu podczas próby, która będzie miała miejsce równocześnie z rundą jury. Ich czas zostanie określony w programie konwentu.

12. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości w miejscach przygotowań do występów.

13. Wysłanie maila rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu konkursu oraz jego całkowitą akceptacją.

14. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia szczegółów swojego występu organizatorom. Obejmuje to całość prezentacji wraz z choreografią, używanymi rekwizytami i muzyką. Użycie jakiegokolwiek elementu występu nie przedstawionego uprzednio organizatorowi lub skorzystanie z niego bez zgody organizatora może skutkować ukaraniem uczestnika, według uznania jury, jak również do dyskwalifikacji.

15. Wykorzystanie szczególnie niebezpiecznych jak i uciążliwych elementów występu bez zgody organizatora, oprócz kary nałożonej przez jury, skutkować będzie wezwaniem do natychmiastowego przywrócenia terenu konkursu do stanu początkowego lub pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

16. W przypadkach spornych bądź nie wymienionych w regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy konwentu.